Brand Story
แบรนด์ MEMOIRE เป็นเครื่องประดับแฮนด์เมดที่เกิดจากความชอบในธรรมชาติ จุดเด่นของ MEMOIRE คืองานที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติมากที่สุด โดยมีการนำดอกไม้แห้งเข้ามาผสมผสานในชิ้นงาน เกิดเป็นเครื่องประดับ นอกจากนั้น เราทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายคือ อยากให้สินค้าเป็นความทรงจำดีๆ ของคนที่ได้รับ เพราะเวลาเราได้อยู่กับธรรมชาติเรารู้สึกมีความสุข
Followers381 Followers
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
Shop Owner
  • shopping
  • Memoire H.
Have a question?
Shop Info
Facebook
Instagram
Tel
0914070175
Line id
preawchudapa
Followers381 Followers
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
shopping
Shop Owner
  • shopping
  • Memoire H.
Have a question?
Brand Story
แบรนด์ MEMOIRE เป็นเครื่องประดับแฮนด์เมดที่เกิดจากความชอบในธรรมชาติ จุดเด่นของ MEMOIRE คืองานที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติมากที่สุด โดยมีการนำดอกไม้แห้งเข้ามาผสมผสานในชิ้นงาน เกิดเป็นเครื่องประดับ นอกจากนั้น เราทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายคือ อยากให้สินค้าเป็นความทรงจำดีๆ ของคนที่ได้รับ เพราะเวลาเราได้อยู่กับธรรมชาติเรารู้สึกมีความสุข
shopping
Memoire
Verified
381 Followers
MEMOIRE (เมมัวร์) เป็นเครื่องประดับแฮนด์เมด ที่เกิดจากความชอบใน ธรรมชาติ คืองานที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติมากที่สุด โดยมีการนำดอกไม้แห้งเข้ามาผสมผสานในชิ้นงาน
381 Followers
Highlight Items